Jaarrekening 2023

Voorwoord

Als Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid staan we 24 uur per dag paraat voor de veiligheid van inwoners en organisaties in onze regio. In dit verslag geven we aan de hand van infographics en cijfers een samenvatting van onze werkzaamheden in 2023. Van operationele en ondersteunende tot bestuurlijke taken die er bij elkaar opgeteld bijdragen aan veiligheid voor alle inwoners en organisaties in de regio.

Caren Frentz,
Algemeen directeur/ regionaal commandant Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid

Foto-Caren-Frentz-2-scaled-1.webp

Inhoud

Aan de ander. Voor de ander. Met de ander.

Inkomsten en uitgaven

Inkomsten (x 1000)

0 ,-

Uitgaven (x 1000)

0 ,-

(inclusief bestemmingsvoorstel resultaat*)

Het totaal exclusief COA en Oekraïne.

*Bestemmingsvoorstel resultaat ligt nog voor ter zienswijze

Onze regio en mensen

Onze regio

gemeenten
0
inwoners
0
brandweerkazernes
0

Onze mensen

In 2023 hebben we in totaal

medewerkers
0
vrouw
0 %
brandweervrijwilligers
0
vaste medewerkers
0
medewerkers bij de 24-uursdienst
0

We zijn er 24/7

Cijfers incidenten Brandweer

Er waren in totaal

incidenten
0
Prio 1
0
Prio 2
0
Prio 3
0

Aantal inzetten brand​

Aantal incidenten buiten de regio

Aantal geautomatiseerde meldingen

Aantal incidenten per kwartaal

Overige meldkamer aansturing

Aantal incidenten per gemeente

*incidenten waarbij een brandweereenheid, -ploeg, of -functie aan gekoppeld is.

We bereiden ons goed voor

Postgericht oefenen

Er zijn in totaal

oefenmomenten geregistreerd
0
Rijvaardigheids­trainingen
Vak­bekwaam blijven
0
Geplande regionale team­trainingen in Weeze
0
Geplande regionale team­trainingen in Spinel
0
Geplande instructies levens­reddend handelen
0

Vakbekwaamheid Brandweerzorg

Slagingspercentage examens leergangen

Slagingspercentage van 95% (doel: 90%)

Gemiddeld cijfer leergangen door deelnemers

Het gemiddelde was 8,3 in 2023 (doel: 7,5)

Percentage opkomst / aanwezigheid bij oefeningen: 78,33% (gemiddeld)

Multidisciplinaire inzetten en vakbekwaamheid

Niet alleen monodisciplinair zijn er veel leerzame vakbekwaamheidsactiviteiten aan geboden, ook in multidisciplinair verband is op meerdere niveaus samengekomen.
Naar aanleiding van het personeelsverloop binnen de piketten is er dit jaar extra aandacht te besteed aan basistrainingen. Vele (crisis)partners waren aangesloten bij de Verbindingsdag waarin operationele ontmoeting en vakkennis centraal staat. Alle vakbekwaamheidsactiviteiten komen samen in de uitvoering van de systeem test. Met als mooi eindresultaat dat ‘de VRZHZ beschikt over een vak volwassen en professioneel crisisorganisatie’.

GRIP-incidenten
 • 5 × GRIP 1
 • 1 × GRIP 2
 • 0 ×GRIP 3
 • 0 ×GRIP 4
 • 1 ×Planning ROT
 • 2 ×Bijstand VR-RR
 • 3 × Basis Regionaal Operationeel Team (ROT)-oefening
 • 4 × Basis Commando Plaats Incident (CoPI)-oefening
 • 1 × Verbindingsmiddag
 • 2 × COPI-meerdaagse
 • 2 × Besluit risico’s zware ongevallen (BRZO)bedrijven-sessie
 • 1 × Systeemoefening
 • 3 × COPI/ROT-oefening
 • 6 × Themasessies: Hoogwater (2x), Nafase (2x), Meldkamer (2x)
 • 1 ×Doorleefsessie CaCOPI, Ondersteuner Crisiscommunicatie, Communicatieadviseur ROT , Hoofd Sectie Crisiscommunicatie, Strategisch Communicatieadviseur BT (extra service)
 • 1 ×Sectieoefening Hoofd Sectie Crisiscommunicatie, medewerker Pers- en Publiekscommunicatie, medewerker Analyse & Advies, Informatiecoördinator, Ondersteuner Crisiscommunicatie
 • 2 ×Alarmeringsoefening Hoofd Sectie CC – Sectie CC
 • 1 ×Sessie samenwerking Hoofd Sectie Crisiscommunicatie en Informatiecoördinator
 • 1 ×Analyseren in OBI voor medewerker Analyse & Advies en Ondersteuner Crisiscommunicatie
 • 1 ×Levensreddend handelen voor Communicatieadviseur COPI
 • 1 ×Rijvaardigheid en OGS voor Communicatieadviseur COPI
 • 1 ×Begrijpelijk schrijven onder tijdsdruk medewerker Pers- en Publiekscommunicatie Communicatieadviseur COPI en Ondersteuner Crisiscommunicatie
 • 1 ×Leidinggeven voor Hoofd Sectie Crisiscommunicatie
 • 1 ×Strategische communicatie voor Hoofd Sectie Crisiscommunicatie, Communicatieadviseur ROT en Strategisch Communicatieadviseur BT (extra service)
 • 3 × Intervisie Communicatieadviseur ROT
 • 3 × Intervisie Hoofd Sectie Crisiscommunicatie
 • 2 ×Intervisie Ondersteuner Crisiscommunicatie
 • 8 ×Woordvoerdersoverleg waarvan 4x in aanwezigheid Ondersteuner Crisiscommunicatie
 • 2 ×Bijpraatmoment lokaal steunpunten gemeenten (extra service)
 • 1 × Vaardigheidstraining ‘Intuïtieve besluitvorming op strategisch niveau’
 • 1 × POP-gesprekken
 • 8 × Gemeentelijk Beleids Team (GBT) oefeningen
 • 4 × Inwerktrainingen sectie
 • 1 × BOB-training voor de ACON (Algemeen Commandant Ondersteuning)
 • 4 × Sectie-oefeningen december
 • 1 × Vaardigheidstraining Scenario denken voor ACON
 • 4 × OVD-BZ en AC-BZ momenten (Officier van Dienst Bevolkingszorg en Algemeen Commandant Bevolkingszorg)
 • 2 × AC moment
 • 1 × intervisie Coördinerend Gemeente secretarissen + AC-BZ
 • 1 × intervisie Voorzitter TBZ + AC-BZ (Team Bevolkingszorg)
 • 1 × intervisie Informatie Coördinatoren TBZ + HIN sectie BZ (Hoofd Informatie)
 • 2 × doorleef werksessie PSH (Psychosociale Hulpverlening) samen met GHOR
 • 2 × Themasessie preparatie nafase (mono)
 • 2 × SIS (Slachtoffer Informatie Systeem) oefening voor de sectie BZ + GHOR
 • 2 × oefening sectie BZ
 • 3 × deelname aan de OVD-Brandweer dagen (tegenspel OVD-BZ) (1x is komen te vervallen)
 • 2 × werksessie Opvanglocatie samen met Nederlands Rode Kruis (NRK)
 • 1 × oefening met NRK
 • 2 × Burgemeestersgame voor de ARB’ers en AC’ers
 • 4 × ketenoefening (1x doorgeschoven vanuit 2022)
 • 2 × workshop BOB (Beeld Oordeel Besluit)
 • 3 × opfrismomenten
 • 2 × opleidingstraject
 • 5 × training (2x TBZ, 1x Publieke Zorg, 1x Omgevingszorg, 1x Ondersteuning)
 • 3 × verdiepende training (1x Publieke Zorg, 1x Omgevingszorg, 1x Ondersteuning)
 • 2 × dagen met 3x COPI-BZ oefeningen
 • 2 × vaardigheidstraining “sterker in de crisis”
 • 2 × training Basis Tools
 • 2 × training gemeentesecretarissen
 • 10 × deelname aan de GBT-oefeningen (althans dat was de intentie vanuit de rollen van administratief medewerker en informatie coördinatoren)
 • + Opleiding Geo Informatie Manager (GIM)
 • 12 × inloopsessies Informatie Manager (IM)
 • 4 × oefenavonden im copi/gim
 • 2 × werkplekopdracht
 • 2 × intervisie IM
 • + POP gesprekken
 • 1 × netcentrisch werken dag
 • 1 × a tot z doorleefsessie IM
 • 3 × Kennissessies
 • Deelname Informatie Coördinator (IC) bij Netcentrisch werken bijeenkomst
Activiteiten voor de GGDGHOR-crisisorganisatie:
 • 1 × Conferentie GHOR, ROAZ (Regionaal Overleg Acute Zorg) en Min. VWS m.b.t. Digitale Weerbaarheid
 • 2 × scholingssessies PSH van GHOR, GGD en BZ
 • 4 × escaperoom & diner in eigen sectie-team
 • 1 × Intervisiemomenten voor de HIN’s, HON’s, OMSG’s en OvDG’s (Hoofd Informatie, Hoofd Ondersteuning)
 • 1 × Intervisiemoment OvDG ism CvD (RAV)
 • 1 × POP-gesprekken met de DDPG’s, ACGZ’s, OvDG’s, HON’s, HIN’s en OMSG’en (Dienstdoend Directeur Publieke Gezondheid, Algemeen Commandant Geneeskundige Zorg, )
 • 2 × sectie GGDGHOR ‘plus’ oefendag
 • 1 × Bijeenkomst ACGZ – DDPG
 • 1 × Mediatraining DDPG’s en communicatieadviseurs GGD
 • 1 × Crisisorganisatiemiddag GGDGHOR
 • 9 × rijvaardigheidstraining OvDG’s
 • 1 × Bijeenkomst GAGS’en & AGS’en (Geneeskundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen)
Activiteiten voor de care sector:
 • 1 × Opleiding Crisiscoördinator Koude Fase (2 dagdelen)
 • 1 × Training Crisiscommunicatie
 • 1 × Training Loggen en Plotten
 • 5 × CBT-training op locatie
 • 1 × CoPI-Liaisontraining
 • 2 × scholingsavond NHT Rode Kruis
 • 1 × Themabijeenkomst bestuurders

COPI meerdaagse

GHOR congres

Systeemoefening

Operationele voorbereiding

Actualisatie operationeel handboek

41% van de kaarten is gereviseerd in 2023 (doel: 50%)

Realisatiecijfer MJIP brandweervoertuigen

85% is gerealiseerd in 2023 (doel: 80%)

LiveOp beschikbaarheid

LiveOp is voor 99,90% van de tijd beschikbaar (doel: 98%)

Geo-informatie beschikbaarheid

Geo-informatie is voor 99,51% van de tijd beschikbaar (doel: 98%)

Werkplaats

Ons oefen- en opleidings­centrum Spinel Veiligheids­centrum

Algemeen

 • In 2023 hebben wij 10 veiligheidsregio’s op bezoek gehad (incl. VRZHZ)
 • De omzet was €2.719.458 waarvan €579.831 van de VRZHZ
 • Nieuwe elektrische heftruck
 • Vernieuwing van het bedrijfsgebouwen
 • Een parkeerplaats achter voor personeel
 • Update van het bedrijfsrestaurant (keuken en inrichting)
 • Keurmerk ‘Ondernemen met impact’ behaald

Cijfers

 • 230duizend liter propaan verstookt
 • 1.000brandblussers verbruikt
 • 5.268cilinder gevuld met ademlucht voor H2K
 • 700gelaatstukken verbruikt
 • 219 ademluchttoestellen verhuurd
 • 488blusbroeken gewassen
 • 800blusjassen gewassen

We adviseren

Veilige evenementen

Het evenementenloket van de regio Zuid-Holland Zuid is ondergebracht bij de VRZHZ.

Vanuit de brandweer en de GHOR geven we advies bij type B en C evenementenvergunningen en worden meldingen geregistreerd.

Daarnaast kunnen gemeenten ook over specifieke onderwerpen advies vragen bij type A evenementen of meldingen.

 • 590 ×Advies evenementenvergunning (type A- laag risico)
 • 81 ×Advies evenementenvergunning (type B- gemiddeld risico)
 • 6 ×Advies evenementenvergunning (type C- hoog risico)
 • 735 ×Melding evenement (type 0)

Omgevingsveiligheid

De VRZHZ adviseert het bevoegd gezag over veiligheidsvraagstukken die spelen bij ruimtelijke plannen en ontwikkelingen.
Het proces Veilige omgeving is een belangrijk informatieknooppunt en adviseert het bevoegd gezag over onder meer externe veiligheid, bluswater, bereikbaarheid, klimaatverandering en verdichting.
Ook de omgevingsscans en risicoanalyses worden uitgevoerd binnen dit proces.

 • 22 ×Vooroverleg omgevingsveiligheid
 • 76 ×Advies omgevingsvisie/-plan
 • 28 ×Advies afwijking-/ projectbesluiten
 • 64 ×Advies bereikbaarheid en bluswater
 • 43 ×Advies omgevingsveiligheid

Veilig bouwen en installaties

Veilig bouwen adviseert het bevoegd gezag bij de beoordeling van onder meer vergunningaanvragen voor bouwwerken en de beoordeling van programma’s van eisen voor brandveiligheidsinstallaties.
Naast de adviestaken worden controles uitgevoerd bij de realisatie van objecten en vormt het proces een belangrijke schakel in de informatie-uitwisseling naar repressie.

 • 41 ×Vooroverleg bouwen
 • 292 ×Advies bouwactiviteit
 • 28 ×Advies brandveilig gebruiken
 • 73 ×Melding brandveilig gebruik
 • 3 ×Brandweersleutelsysteem
 • 107 ×Advies installaties bouwwerk (PVE/ UPD)
 • 136 ×Bouwcontrole per object

Veilig gebruiken/ toezicht

Namens het bevoegd gezag wordt door de VRZHZ toezicht gehouden op de brandveiligheid van risico-objecten.

Afhankelijk van de risicoscore worden bouwwerken periodiek preventief gecontroleerd.

 • 1 ×Vooroverleg veilig gebruik
 • 448 ×Toezicht brandveilig gebruik
 • 97 ×TOOM registraties

Activiteitenoverzicht veilig leven

 • 132 ×gastlessen. 75 keer voor groep 4 en 57 keer voor groep 7
 • 18 ×doelgroepvoorlichtingen: onder andere voor senioren, statushouders en veiligheidsdagen
 • 21 ×woningchecks bij VvE’s
 • 450 ×vragen in RxMission beantwoord
 • 43 ×canvassen uitgezet voor facebook na brand. Voornamelijk schoorsteenbrand en CO

Industriële veiligheid

Activiteiten
 • 14 ×Uitgevoerde Brzo-inspecties
 • 7 ×Uitgevoerde Bedrijfsbrandweerinspecties
 • 10 ×Uitgevoerde inspecties risicorelevante bedrijven met OZHZ en Waterschap
 • 116 ×Afgegeven adviezen: zaken behandeld in Rx.Mission/Squit.
 • 2 ×Vooroverleg Industriële veiligheid
 • 33 ×Advies Wabo beschikking milieu
 • 6 ×Advies Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen (BEVI)
 • 7 ×Advies PVE/ UPD installaties
 • 5 ×Advies brandveiligheidsplan inrichting
 • 1 ×Aanwijzing bedrijfsbrandweer
 • 10 ×Controles industriële veiligheid

We voorzien inwoners van hulp

Bevolkingszorg

In 2023 is uitvoering gegeven aan het jaarplan, is de basis-planvorming geactualiseerd, de crisisapp geactualiseerd en zijn de piketten bemenst. Daarmee is de basis op orde!
De doorontwikkeling van Bevolkingszorg heeft met, de aanstelling van een Beleidsadviseur, een extra impuls gekregen. Hiermee sluiten we aan bij het “Uniform Kwaliteitsniveau Bevolkingszorg”.

Inzetten bevolkingszorg 2023

Oproepen bevolkingszorg 2023

No Data Found

GHOR

Naast deze langlopende crises, de opvang van Oekraïense ontheemden en de crisisnoodopvang, is de GGDGHOR-crisisorganisatie ingezet tijdens meerdere kortdurende incidenten.

In de zomermaanden stond de GHOR voor enkele infrastructurele uitdagingen en is deelgenomen aan meerdere mono- en multidisciplinaire overleggen en aan de interregionale projectgroep met het oog op het waarborgen van de zorg continuïteit. Daarnaast adviseerde de GHOR bij veel evenementen die in de regio plaatsvonden.

In 2023 had de GHOR te maken met veel wijzigingen in het personeelsbestand. Dankzij de Brede Doel Uitkering Rampenbestrijding (BDUR) kon een extra beleidsadviseur aangenomen worden.

Bekijk hier het jaaroverzicht van de GHOR voor feiten en cijfers uit 2023.  

Crisismanagement

Onder Crisismanagement vallen de kolommen Leiding en Coördinatie, Informatiemanagement en Crisiscommunicatie.

 • Leiding en Coördinatie
  In de kolom Leiding en Coördinatie (L&C) is in 2023 een vervolgstap gezet in het gezamenlijk optrekken in vakbekwaamheid van AL onze leiders in crisis. De functionarissen Leider CoPI, Regionaal Operationeel Leider en Burgemeesters hebben in 2023 gezamenlijk getraind. Vanuit deze ervaring zullen meer inhoudelijke- en teamtrainingen plaats gaan vinden.

 • Informatiemanagement
  Mede vanuit de versterking Crisisbeheersing en de verstrekte BDuR-gelden heeft het team Informatiemanagement (IM) in 2023 gewerkt aan de versterking van de informatiepositie in de voorbereiding en tijdens een crisis. Daarbij is aangesloten bij de vorming van KCR2 en, in coproductie met de VR-RR en de Gezamenlijke Brandweer, het MIC/VIK.

 • Crisiscommunicatie
  Stond in het teken van de versterking van de verbinding met het landelijk netwerk Risico-en crisiscommunicatie, door de trekkersrol te vervullen in één van de landelijke werkgroepen, de verbinding met het communicatienetwerk in de regio en de verdere vormgeving van de samenwerking met risicocommunicatie. Hiervoor wordt jaarlijks de dag van de crisiscommunicatie georganiseerd. Het vakbekwaamheidsaanbod is uitgebreid en ook aangeboden aan lokaal steunpunten en de strategisch communicatieadviseurs in beleidsteams.

We helpen als dat nodig is

De VRZHZ organiseert samen met gemeenten de crisisnoodopvang van asielzoekers en ondersteunt gemeenten bij de noodopvang van Oekraïners. Daarbij coördineert de veiligheidsregio ook het contact met de regionale en landelijke (overheids)partners en zorgt voor de spreiding van vluchtelingen over de verschillende opvanglocaties in de regio, voor zowel Oekraïense vluchtelingen als asielzoekers.

 

Bekijk de voortgangsrapportage voor cijfers over opvanglekken in de regio.

Uitgaven 2023

Oekraïne (x 1000)

0 ,-

COA (x 1000)

0 ,-

*Deze uitgaven hebben we volledig vergoed verkregen.

Wet Normering Topinkomens
De VRZHZ voldoet aan de Wet Normering Topinkomens (WNT).

Colofon

Redactie

Team Communicatie VRZHZ

Met dank aan Atlas Digital voor ontwerp

Contact

Dit jaaroverzicht is een uitgave van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid