Jaaroverzicht 2022

Voorwoord

Als Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid hadden we in 2022 onze handen vol aan verschillende ontwikkelingen. Naast vaste werkzaamheden bijvoorbeeld aan verbeteringen in onze eigen organisatie. Maar ook aan onderwerpen die samenhangen met de actualiteit en die niet vooraf te plannen zijn.

Zoals de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne, de stormen die in februari over ons land trokken, de schietpartij in Alblasserdam of het dramatische ongeval met een vrachtwagen in Nieuw-Beijerland in augustus.

In dit digitale jaaroverzicht over 2022 informeren we je graag over zulke ontwikkelingen. Maar ook over andere feiten en cijfers die een beeld geven van onze werkzaamheden in dit jaar. Werkzaamheden die wij verrichten volgens ons motto: aan de ander, voor de ander en met de ander. Om op die manier de veiligheid voor alle inwoners en organisaties in de regio Zuid-Holland Zuid steeds verder te verbeteren.

Caren Frentz,
Algemeen directeur/ regionaal commandant Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid

Als Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid hadden we in 2022 onze handen vol aan verschillende ontwikkelingen. Naast vaste werkzaamheden bijvoorbeeld aan verbeteringen in onze eigen organisatie. Maar ook aan onderwerpen die samenhangen met de actualiteit en die niet vooraf te plannen zijn.

Zoals de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne, de stormen die in februari over ons land trokken, of het dramatische ongeval met een vrachtwagen in Nieuw-Beijerland in augustus.

In dit digitale jaaroverzicht over 2022 informeren we je graag over zulke ontwikkelingen. Maar ook over andere feiten en cijfers die een beeld geven van onze werkzaamheden in dit jaar. Werkzaamheden die wij verrichten volgens ons motto: aan de ander, voor de ander en met de ander. Om op die manier de veiligheid voor alle inwoners en organisaties in de regio Zuid-Holland Zuid steeds verder te verbeteren.

Caren Frentz,
Algemeen directeur/ regionaal commandant Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid

Inhoud

Aan de ander, voor de ander, met de ander.

Feiten en cijfers

Over onze organisatie en onze regio Zuid-Holland Zuid

De VRZHZ is één van de

Veiligheidsregio’s in Nederland
0

De regio bestaat uit

gemeenten
0

met in totaal zo’n

inwoners
0

We hebben in totaal

medewerkers
0

Hiervan is

man
0

en

vrouw
0

We hebben

brandweervrijwilligers
0

en

vaste medewerkers*
0

* Let op: sommige medewerkers werken zowel als vrijwilliger als in vaste dienst *bij onze VRZHZ

We hebben ongeveer

piketmedewerkers bij onze partners en gemeenten
0

We werken samen met meer dan

partners.
0
Bekijk ze hier

Meldingen en oorzaken

Aantal & type meldingen

Top 3 oorzaken brand

Brandveiligheid tips vind je hier.

Weetjes

Voorlichting

We gaven in totaal 71 gastlessen op basisscholen (groep 4 en 7) over rookmelders, vluchten en 112 bellen.

Evenementen

Er vonden in totaal 1.310 evenementen plaats. Zoals Lepeltje Lepeltje in Dordrecht, Paradise City in Molenlanden, de Vestingloop in Gorinchem en Reloading the Nineties & Sunglow in de Hoeksche Waard.

Jeugdbrandweer

Jeugdbrandweer Zuid-Holland Zuid viel in de prijzen bij Nederlands Kampioenschap: Voor de junioren van Zwijndrecht leverde het een welverdiende tweede plaats op in de klasse lage druk. De aspiranten van post Binnenmaas eindigden op een nette zesde plek in de klasse hoge druk.

Incidenten- aantallen

Aantal incidenten binnen de regio
per gemeente

No Data Found

Aantal incidenten binnen de regio
per gemeente

No Data Found

Totaal aantal incidenten in de regio: 3.572, waarvan 1.285 prio 1.

(Prio 1: Melding waarbij er sprake is van de noodzaak om zo snel mogelijk ter plaatse te gaan en waarbij sprake is van een dringende taak.)

Aantal incidenten buiten de regio
waar ZHZ een bijdrage heeft geleverd

No Data Found

Aantal incidenten buiten de regio
waar ZHZ een bijdrage heeft geleverd

No Data Found

Totaal aantal indicidenten buiten de regio waar ZHZ een bijdrage heeft geleverd: 125

Bron: GMS Meldkamer Rotterdam Incidenten met inzet of afgebroken inzet Jaaroverzicht 2022

Aantal incidenten met meldingsclassificatie brand

No Data Found

Aantal incidenten met meldingsclassificatie brand

No Data Found

Incidenten

Ook in 2022 rukten we als brandweer uit voor diverse incidenten. We lichten er een paar toe.

Grote brand schuur Maasdam

Lees meer...
Een grote brand heeft een schuur van 300 vierkante meter in Maasdam verwoest. In de schuur stond een aantal paarden die in veiligheid zijn gebracht. De schuur stond op 20 meter afstand van de woning waardoor de woning gespaard bleef. Beelden: Jeffrey Groeneweg
16 februari, 2022

Stormweekend

Lees meer...
De stormen Eunice en Franklin, zorgden voor flinke overlast in de regio. De stormen leidden tot vele meldingen en inzetten dat weekend. Veel collega’s zijn opgeroepen om stormincidenten te verwerken op straat, in een actiecentrum of op de meldkamer. Sommige zelfs meerdere dagen achter elkaar. Beelden: Max Liet
18 t/m 20 februari, 2022

Vrachtwagen in brand

Lees meer...
Op de A15 richting Ridderkerk-Noord stond een vrachtwagen volledig in brand. De chauffeur raakte daarbij niet gewond. De Noordtunnel werd in beide richtingen afgesloten voor bluswerkzaamheden, waardoor er lange files ontstonden. Beelden: Peter Stam
4 april, 2022

Brand Portiekflat Dordrecht

Lees meer...
In een portiekflat aan de Troelstraweg in Dordrecht stond het dak van de flat in brand. Alle woningen werden ontruimd en de bewoners zijn opgevangen in de lokale bibliotheek. Er vielen geen gewonden, maar een aantal woningen liep schade op. Beelden: Fotopersburo Busink
3 mei, 2022

Schietpartij Alblasserdam

Lees meer...
Dit was een git­zwar­te dag voor de ge­meen­te Al­blas­ser­dam. Op één dag ver­lo­ren vier jon­ge men­sen in Al­blas­ser­dam hun le­ven en an­de­ren raak­ten ern­stig ge­wond. De dag be­gon ’s nachts met een vre­se­lijk on­ge­luk. Een scoo­ter met twee jon­ge vrou­wen werd aan­ge­re­den door een au­to­mo­bi­list. Bur­ge­mees­ter Paans: ‘De aan­we­zi­ge hulp­dien­sten heb­ben al­les ge­ge­ven om hen te red­den. Des­on­danks heb­ben ze het niet over­leefd’. En­ke­le uren la­ter werd Al­blas­ser­dam weer op­ge­schrikt door si­re­nes. Dit keer wa­ren de hulp­dien­sten on­der­weg naar de schiet­par­tij op zorg­boer­de­rij Tro Tar­di aan de Mo­len­sin­gel. Hier raak­ten meer­de­re men­sen (ern­stig) ge­wond en twee over­le­den ter plek­ke. Op vrij­dag 6 mei en de da­gen er­na is er veel in­ge­zet ge­weest van de hulp­dien­sten en an­de­re be­trok­ke­nen.
6 mei, 2022

Brand in schuur Streefkerk

Lees meer...
Bij een zeer grote brand in een schuur aan de Middenpolderweg in Streefkerk kwamen 200 kalveren om. Bij de brand kwam ook veel rook vrij. De Middenpolderweg bleef langere tijd afgesloten wegens bluswerkzaamheden en het ruimen van de kalveren. Beelden: Fotopersburo Busink
15 juni, 2022

Aanvaring Nieuwe Merwede

Lees meer...
Op de rivier de Nieuwe Merwede vond een aanvaring plaats tussen twee binnenvaartschepen. Beiden schepen hadden schade, maar konden uiteindelijk doorvaren. Tijdens dit incident werkten Rijkswaterstaat, KNRM, Politie en brandweerregio’s Zuid-Holland Zuid en Midden- en West-Brabant nauw samen.

Beelden: fotobersburo Busink
23 juni, 2022

Ongeval Nieuw-Beijerland

Lees meer...

Een buurtbar­be­cue in Nieuw-Beij­er­land ein­dig­de in een nacht­mer­rie. Een vracht­au­to raakte van de naast­ge­le­gen dijk en maakte daarbij 7 dodelijke slachtoffers en meerdere gewonden. De hulp­dien­sten zet­ten met­een al­les op al­les. Het in­ci­dent heeft gro­te im­pact gehad op zo­wel be­trok­ke­nen, ge­tui­gen als hulp­ver­le­ners. Naast eerste hulpverlening zijn we als Veiligheidsregio nauw betrokken geweest bij het nazorgtraject in samenwerking met de gemeente.

27 augustus, 2022

Geuroverlast Dordrecht

Lees meer...
In Dordrecht werd op diverse plekken melding gedaan van stankoverlast (gaslucht), ook vanuit de binnenstad. De brandweer deed met diverse andere hulpdiensten uitgebreid onderzoek waar de stank mogelijk vandaan kwam. De stank bleek afkomstig van een schip wat langs Dordrecht voer. Beelden: fotobersburo Busink
25 oktober, 2022

Brand leegstaande boerderij Zwijndrecht

Lees meer...
Er woedde een grote brand in een leegstaande boerderij aan de Lindtsebenedendijk in Zwijndrecht. De brand zorgde voor hevige rookontwikkeling. Bij de brand raakte niemand gewond maar de woning is volledig verwoest.
31 december, 2022

Oefeningen

Oefening Caribabad
(GHOR met geneeskundige partners)

De Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie (GHOR), onderdeel van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid, hield op 14 juni 2022 een grootschalige oefening met haar geneeskundige ketenpartners. De oefening vond plaats in het buitenzwembad van het Caribabad in Gorinchem.

Het belangrijkste doel was de onderlinge samenwerking tussen de geneeskundige ketenpartners te beoefenen. Dit in samenwerking met het BHV- en EHBO-team van het Caribabad. Een maand eerder vond eenzelfde oefening plaats. In totaal namen ruim 300 personen deel aan beide oefeningen.

Jaaroverzicht GHOR
Samen wendbaar en weerbaar bij crisis dat is de rode draad bij de GHOR ZHZ als je terugkijkt naar het jaar 2022. Bekijk het jaaroverzicht van de GHOR ZHZ op https://ghorzhz.nl/nieuws/samen-wendbaar-en-weerbaar-bij-crises/

Samenwerkingsoefening USAR en STH in Hendrik-Ido-Ambacht

Als er een ramp of ongeval is gebeurd waarbij mensen ingesloten of bedolven zijn, kan het Urban Search and Rescue team (USAR) worden ingezet. Dit team, wat in binnen- en buitenland wordt ingezet, bestaat uit ongeveer 160 mensen. Deze mensen zijn beroepsmatig werkzaam voor de Veiligheidsregio’s, politie, brandweer, ambulance en Defensie.

Samenwerkingsoefening in Hendrik-Ido-Ambacht
In 2022 is het gelukt om een oefenplan te maken samen met de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht, de woningcorporatie, de aannemer en het sloopbedrijf. Een week lang mocht er bij een compleet woningblok geoefend worden. Na het aanbrengen van (nieuwe) rioolpijpen onder de grond om de lotusslachtoffers in te kunnen verstoppen, hebben we de panden deels in laten instorten. De uitdaging voor de teams lag bij het eerst veilig stabiliseren van de situatie en daarna aan het werk te gaan.

Meer weten over USAR.nl? Kijk op www.usar.nl

Crises

Oekraïnecrisis

In februari 2022 startte Rusland de oorlog met Oekraïne. Vanuit de Rijksoverheid kregen alle Veiligheidsregio’s in samenwerking met de gemeenten de opdracht vluchtelingen op te vangen. In onze regio zijn ongeveer twintig opvanglocaties geopend. Voor deze locaties werden kerken, kantoorpanden, gemeentehuizen en schepen beschikbaar gesteld.

In februari 2022 startte Rusland de oorlog met Oekraïne. Vanuit de Rijksoverheid kregen alle Veiligheidsregio’s in samenwerking met de gemeenten de opdracht vluchtelingen op te vangen. In onze regio zijn ongeveer twintig opvanglocaties geopend. Voor deze locaties werden kerken, kantoorpanden, gemeentehuizen en schepen beschikbaar gesteld.

Er is in deze regio aan 2.362 vluchtelingen onderdak gegeven. Ook waren er vluchtelingen uit Oekraïne die niet in de gemeentelijke opvanglocaties werden ondergebracht, maar bij particulieren thuis werden opgevangen. Als Veiligheidsregio zorgden we er samen met de gemeenten en onze partners voor om de opvangplekken te regelen en alles in goede banen te leiden. Dit betekende niet alleen ondersteuning bij bed, bad en brood, maar ook op het gebied van fysieke en mentale zorg.

De GHOR en brandweer controleerden samen met de GGD de opvanglocaties op brandveiligheid, gezondheid en leefbaarheid. Vaak verbleven de vluchtelingen in bijvoorbeeld kantoorpanden, die niet zijn ingericht voor overnachtingen. Vandaar dat er risico’s zijn die betrekking hebben op legionella en ventilatie. Ook bestond de kans op een gebrek aan privacy, omdat er soms veel mensen samen in een ruimte verbleven.

We werkten niet alleen nauw samen met de gemeenten en onze medische partners, maar ook met het ministerie, landelijke netwerken en andere Veiligheidsregio’s.

Tot slot doneerden we hulpgoederen zoals oude bluskleding, verbandmiddelen, schoeisel en transportmiddelen als kratten en rolcontainers. Daarnaast maakten we ons gereed voor een digitale oorlog en namen we binnen onze organisatie extra maatregelen om cyberaanvallen te voorkomen en hackers te weren.

Meer informatie over de Oekraïnecrisis? Bekijk de voortgangsrapportage eens waarmee wij onze partners informeren over onze betrokkenheid en ondersteuning bij de crisis.

COA-crisis

De Rijksoverheid heeft in de zomer van 2022 de Veiligheidsregio's de opdracht gegeven om tijdelijke crisisnoodopvang voor asielzoekers te organiseren. Dit verzoek kwam samen met de vraag om noodopvang voor Oekraïense vluchtelingen te organiseren. 

De Rijksoverheid heeft in de zomer van 2022 de Veiligheidsregio's de opdracht gegeven om tijdelijke crisisnoodopvang voor asielzoekers te organiseren. Dit verzoek kwam samen met de vraag om noodopvang voor Oekraïense vluchtelingen te organiseren. De Crisisnoodopvang was noodzakelijk voor asielzoekers waarvoor in het COA aanmeldcentrum in Ter Apel geen plaats was. Per Veiligheidsregio moesten er 450 opvangplekken worden gerealiseerd. In onze regio zijn er in 2022 vijf verschillende crisisnoodopvanglocaties geopend in de gemeenten Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Sliedrecht, Papendrecht en Oud-Beijerland. In totaal is er plaats voor 387 asielzoekers. De rol van de Veiligheidsregio bestond bij de opvang van asielzoekers naast de coördinatie ook uit het inrichten en beheer van de crisisnoodopvanglocatie.

Ook hier controleerden we samen met de GGD de opvanglocaties op brandveiligheid, gezondheid en leefbaarheid. We werkten daarnaast niet alleen nauw samen met de gemeenten en andere Veiligheidsregio’s, maar ook met het ministerie, het COA, IND en organisaties als VluchtelingenWerk en het Rode Kruis.

Beeld: Peter Hol

Vernieuwend

Hulpverleners weten dat goed materiaal en materieel levens kunnen redden. Daarom vinden wij het als Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid belangrijk dat deze zaken optimaal in orde zijn. En dat we met het oog op de veiligheid in onze regio op verschillende vlakken vooruit kijken en blijven vernieuwen en innoveren.

Nieuwe voertuigen

Duurzaam

Nieuwe slimme pagers

Brandweer organiseert
online lesprogramma

Campagnes

Wervingscampagne brandweervrijwilligers

Brandweervrijwilligers leveren een belangrijke bijdrage aan de veiligheid binnen hun gemeente. Ze zijn van onschatbare waarde voor onze organisatie. In maart 2022 zijn we van start gegaan met een nieuwe wervingscampagne. Daarbij gingen we op zoek gegaan naar vrijwilligers voor acht brandweerposten binnen de regio Zuid-Holland Zuid. Door de inzet van sociale media, enthousiasmerende spandoeken en tekstkarren langs de weg is de wervingscampagne bij veel potentiële vrijwilligers onder de aandacht gebracht. De wervingscampagne, die ruim een maand duurde, heeft voor 48 sollicitanten gezorgd. 

Net als de beroepsbrandweer moeten ook brandweervrijwilligers deelnemen aan een selectietestdag. De kandidaten worden getest op uithoudingsvermogen, fysieke gesteldheid en technisch inzicht. Als de kandidaat de procedure goed doorloopt, wordt hij of zij aangesteld en aangemeld voor de praktijkgerichte opleiding manschap.

Interessante cijfers

  • Nieuwe brandweervrijwilligers via gabijdebrandweer.nl: 85 aanmeldingen.
  • Nieuwe vrijwilligers in dienst: 52 vrijwilligers.
  • Via de wervingscampagne zijn de meeste vrijwilligers aangenomen in Alblasserdam en in Sliedrecht: beide posten hebben 7 nieuwe vrijwilligers.

Ga voor meer informatie naar www.gabijdebrandweer.nl.

Facebookcampagne na brand

Hoe voorkom je brand in de keuken? En hoe laad je een telefoon veilig op? Dit zijn brandpreventie tips die worden uitgedeeld tijdens de Facebookcampagne na brand. Sinds 15 februari 2022 wordt na een woningbrand een Facebookadvertentie online geplaatst. Iedereen binnen een straal van twee kilometer ontvangt de advertentie met brandpreventie tips.

Bekijk de tips over brandveiligheid op: https://www.zhzveilig.nl/brandveilig/

VRZHZ op social media

Hier vind je een overzicht van een aantal berichten uit 2022. Volg jij ons al op Instagram, LinkedIn, Facebook en Twitter? Via deze kanalen bieden we zowel inzicht in de werkzaamheden van onze organisatie, als informatie over risico’s en crises in onze regio.
Open dag Papendrecht
Lees meer
WPFG (World Police and Fire Games)
Lees meer
Firefighter stair climb
Lees meer
Veiligheidsdag Hoeksche waard
Lees meer
VRZHZ te zien in Topdoks
Lees meer
Meer interesse in onze jaaroverzichten? Bekijk het jaaroverzicht van de GHOR en/of de voortgangsrapportage Vluchtelingenopvang in Zuid-Holland Zuid.

Colofon

Redactie

Team Communicatie VRZHZ

Met dank aan

Atlas Digital voor ontwerp

 

Contact

Dit jaaroverzicht is een uitgave van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid